Bestilling til et tvilligepar, hvert maleri måler 20x20